Tất cả các loại văn bản
select
select
select
select
select
NgàySố/Ký hiệuTrích yếu
 
Data pager
Data pager
1
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
32 văn bản / 1 trang.
19/08/20161642/QĐ-TTgQuyết định 1642/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
17/08/20161638/QĐ-TTgQuyết định 1638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án của các tỉnh: Cao Bằng và Bắc Kạn vay vốn Quỹ Quốc tế và Phát triển nông nghiệp (IFAD)
16/08/20161619/QĐ-TTgQuyết định 1619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
16/08/201672/NQ-CPNghị quyết 72/NQ-CP ngày 16/8/2016 của Chính phủ về sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Vận chuyển hàng không ký năm 1994
16/08/20161601/QĐ-TTgQuyết định 1601/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) cho Bộ Tài chính
12/08/2016129/2016/TT-BTCThông tư 129/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh
11/08/201635/NQ-UBVĐXH14Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2016
11/08/20161588/QĐ-TTgQuyết định 1588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ
10/08/201615/2016/TT-BCTThông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
10/08/20161584/QĐ-TTgQuyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
09/08/2016126/2016/TT-BTCThông tư 126/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
09/08/2016127/2016/TT-BTC Thông tư 127/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BTC ngày 18/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
09/08/20161573/QĐ-TTgQuyết định 1573/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020
09/08/20161570/QĐ-TTgQuyết định 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường
09/08/20161566/QĐ-TTgQuyết định 1566/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025
08/08/201632/2016/QĐ-TTgBan hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
08/08/20161563/QĐ-TTgQuyết định 1563/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
08/08/201632/2016/QĐ-TTgQuyết định 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
05/08/201629/2016/TT-BNNPTNTThông tư 29/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn
05/08/2016125/2016/TT-BTCThông tư 125/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định
05/08/201614/2016/TT-BCTThông tư 14/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
05/08/20161558/QĐ-TTg Quyết định 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam"
05/08/20161556/QĐ-TTgQuyết định 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ bổ sung vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016
03/08/2016124/2016/TT-BTCThông tư 124/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
03/08/20161541/QĐ-TTgQuyết định 1541/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển
01/07/201669/2016/NĐ-CP11Nghị định số 69/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
01/07/2016100/2016/NĐ-CPNghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi
29/06/2016100/2016/TT-BTCThông tư số 100/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay JICA cho hợp phần phát triển nguần nhân lực và hợp phần dự án nghiên cứu thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học càn Thơ
28/06/201612/2016/TTLT-BKHCN-BTCThông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
09/06/201609/2016/TT-BKHCNThông tư 09/2016/TT-BKHCN của Bộ KH & CN về việc quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển nguy hiểm và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, ĐS và đường thủy nội địa
26/05/201640/NQ-CPChính sách ưu đãi thuế thúc đẩy và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
28/12/201575/2015/TT-BTNMTThông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015, Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai