Tất cả các loại văn bản
select
select
select
select
select
NgàySố/Ký hiệuTrích yếu
 
Data pager
Data pager
123
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
99 văn bản / 3 trang.
20/09/201621/2016/TT-BCTThông tư 21/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu
20/09/201620/2016/TT-BCT Thông tư 20/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
17/09/201628/CT-TTgChỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.
16/09/201639/2016/QĐ-TTgQuyết định 39/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15/09/20161791/QĐ-TTgQuyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam
15/09/2016137/2016/TT-BTCThông tư 137/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
14/09/201619/2016/TT-BCT Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
14/09/201638/2016/QĐ-TTgQuyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
12/09/201626/2016/TT-NHNNThông tư 26/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia
10/09/2016130/2016/TT-BQPThông tư 130/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
09/09/2016135/2016/NĐ-CPNghị định 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
09/09/2016136/2016/NĐ-CPNghị định 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
09/09/201624/2016/TT-BTNMTThông tư 24/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
09/09/201625/2016/TT-BXDThông tư 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
08/09/2016135/2016/TT-BTCThông tư 135/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015, Thông tư 93/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015, Thông tư 95/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015, Thông tư 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 và Thông tư 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ
08/09/2016134/2016/TT-BTCThông tư 134/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
06/09/20161734/QĐ-TTgQuyết định 1734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"
06/09/20161732/QĐ-TTg Quyết định 1732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 1)
05/09/20161730/QĐ-TTgQuyết định 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
05/09/20161726/QĐ-TTgQuyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế
05/09/201626/CT-TTgChỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
05/09/201678/NQ-CPNghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát
03/09/20161725/QĐ-TTgQuyết định 1725/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều Quyết định 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn
02/09/20161722/QĐ-TTgQuyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
01/09/2016127/2016/NĐ-CPNghị định 127/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018
01/09/2016126/2016/NĐ-CP Nghị định 126/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018
01/09/2016125/2016/NĐ-CPNghị định 125/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019
01/09/201624/2016/TT-BXDThông tư 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
01/09/2016123/2016/NĐ-CPNghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
01/09/2016124/2016/NĐ-CPNghị định 124/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
01/09/201622/2016/TT-BGTVT Thông tư 22/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước
01/09/201636/2016/QĐ-TTgQuyết định 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
01/09/2016122/2016/NĐ-CPNghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
01/09/2016133/2016/NĐ-CPBiểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019.
31/08/201618/2016/TT-BCTThông tư 18/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường