Cơ quan ban hành >> Kiểm toán Nhà nước
select
select
select
select
select
NgàySố/Ký hiệuTrích yếu
 
Data pager
Data pager
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
384 văn bản / 11 trang.
04/04/201705/2017/QĐ-KTNNQuyết định số 05/2017/QĐ-KTNN ngày 04/4/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước.
31/03/2017441/QĐ-KTNNQuyết định số 441/QĐ-KTNN ngày 31/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế.
31/03/2017 04/2017/QĐ-KTNNQuyết định số 04/2017/QĐ-KTNN ngày 31/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán nhà nước.
21/03/201703/2017/QĐ-KTNNQuyết định số 03/2017/QĐ-KTNN ngày 21/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
13/03/2017 02/2017/QĐ-KTNNQuyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
28/02/2017258/KTNN-VPCông văn số 258/KTNN-VP ngày 28/02/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.
24/02/201701/2017/QĐ-KTNNQuyết định số 01/2017/QĐ-KTNN ngày 24/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
10/02/2017205/QĐ-KTNNQuyết định số 205/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016.
10/02/2017 208/QĐ-KTNNQuyết định số 208/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016.
08/02/2017 204/QĐ-KTNNQuyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 08/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v ban hành đề cương hướng dẫn kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị.
28/12/2016 10/2016/QĐ-KTNNQuyết định số 10/2016/QĐ-KTNN ngày 28/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.
26/12/201609/2016/QĐ-KTNNQuyết định số 09/2016/QĐ-KTNN ngày 26/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán.
23/12/201608/2016/QĐ-KTNNQuyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
14/12/201607/2016/QĐ-KTNNQuyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
28/11/20161899/QĐ-KTNNQuyết định số 1899/QĐ-KTNN ngày 28/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán.
28/11/2016 1558/KTNN-CĐCông văn số 1558/KTNN-CĐ ngày 28/11/2016 của Kiểm toán nhà nước về việc đính chính văn bản số 1793/QĐ-KTNN.
25/11/20161894/QĐ-KTNN Quyết định số 1894/QĐ-KTNN ngày 25/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.
22/11/20161886/QĐ-KTNNQuyết định số 1886/QĐ-KTNN ngày 22/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
04/11/20161793/QĐ-KTNNQuyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành về quy định tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng thành viên đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và đoàn kiểm toán nhà nước.
02/11/201606/2016/QĐ-KTNNQuyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
01/11/20161786/QĐ-KTNNQuyết định số 1786/QĐ-KTNN ngày 01/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước.
13/10/20161731/QĐ-KTNNQuyết định số 1731/QĐ-KTNN ngày 13/10/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước.
23/09/20161616/QĐ-KTNNQuyết định số 1616/QĐ-KTNN ngày 23/9/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.
15/09/201605/2016/QĐ-KTNNQuy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
14/09/20161562/QĐ-KTNNQuy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
30/08/20161545/QĐ- KTNNQuy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng của Kiểm toán nhà nước
29/08/201604/2016/QĐ-KTNNQuy định về quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước
10/08/20161416/QĐ-KTNNQuyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
29/07/20161353 /QĐ-KTNNQuyết định ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước (sửa đổi)
29/07/20161354/QĐ-KTNNQuyết định ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước
28/07/20161294 /QĐ-KTNNQuyết định ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán nhà nước
26/07/201603/2016/QĐ-KTNNQuyết định số 03/2016/QĐ-KTNN ngày 26/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.
22/07/20161285/QĐ-KTNNQuyết định số 1285/QĐ-KTNN ngày 22/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị.
20/07/20161278/QĐ-KTNNQuyết định ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước
20/07/20161276 /QĐ-KTNNQuyết định ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp (sửa đổi)