Chi tiết văn bản số: 204/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 08/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v ban hành đề cương hướng dẫn kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 204/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 08/02/2017
Trích dẫn: Quyết định số 204/QĐ-KTNN ngày 08/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v ban hành đề cương hướng dẫn kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản