Chi tiết văn bản số: 205/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 205/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 205/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 10/02/2017
Trích dẫn: Quyết định số 205/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản