Chi tiết văn bản số: 208/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 208/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 208/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 10/02/2017
Trích dẫn: Quyết định số 208/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản