Chi tiết văn bản số: 669/QĐ-BNV
Tên văn bản: Quyết định 669/QĐ-BNV ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Quản lý, điều hành
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 669/QĐ-BNV
Ngày ban hành: 27/02/2017
Trích dẫn: Quyết định 669/QĐ-BNV ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản