Chi tiết văn bản số: 02/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 02/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 27/02/2017
Trích dẫn: Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản