Chi tiết văn bản số: 19/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Bộ máy hành chính
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Quốc phòng - An ninh - Đảng
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 19/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/02/2017
Trích dẫn: Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản