Chi tiết văn bản số: 258/KTNN-VP
Tên văn bản: Công văn số 258/KTNN-VP ngày 28/02/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 258/KTNN-VP
Ngày ban hành: 28/02/2017
Trích dẫn: Công văn số 258/KTNN-VP ngày 28/02/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản