Chi tiết văn bản số: 03/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư 03/2017/TT-BCT ngày 03/3/2017 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 03/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 03/03/2017
Trích dẫn: Thông tư 03/2017/TT-BCT ngày 03/3/2017 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản