Chi tiết văn bản số: 30/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/03/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/NQ-CP
Ngày ban hành: 07/03/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/03/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản