Chi tiết văn bản số: 02/2017/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 02/2017/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 13/03/2017
Trích dẫn: Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản