Chi tiết văn bản số: 06/2017/TT-BGDĐT
Tên văn bản: Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 06/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 15/03/2017
Trích dẫn: Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
Người ký: Bùi Văn Ga
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản