Chi tiết văn bản số: 02/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị 02/CT-BCT ngày 14/3/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 02/CT-BCT
Ngày ban hành: 14/03/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 02/CT-BCT ngày 14/3/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản