Chi tiết văn bản số: 296/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 296/QĐ-LĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt, điều chỉnh một số nội dung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đấu thầu - Cạnh tranh
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 296/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 10/03/2017
Trích dẫn: Quyết định 296/QĐ-LĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt, điều chỉnh một số nội dung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Đào Ngọc Dung
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản