Chi tiết văn bản số: 04/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư 04/2017/TT-BCT ngày 09/03/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 04/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 09/03/2017
Trích dẫn: Thông tư 04/2017/TT-BCT ngày 09/03/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống
Người ký: Trần Quốc Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản