Chi tiết văn bản số: 676/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Công nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 676/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 06/03/2017
Trích dẫn: Quyết định 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản