Chi tiết văn bản số: 02/2017/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 02/2017/TT-BXD
Ngày ban hành: 01/03/2017
Trích dẫn: Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản