Chi tiết văn bản số: 441/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 441/QĐ-KTNN ngày 31/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 441/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 31/03/2017
Trích dẫn: Quyết định số 441/QĐ-KTNN ngày 31/3/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế.
Người ký: Lê Anh Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản