Chi tiết văn bản số: 130/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định 130/QĐ-BXD ngày 14/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Báo chí - Truyền hình
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 130/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 14/03/2017
Trích dẫn: Quyết định 130/QĐ-BXD ngày 14/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng
Người ký: Phạm Hồng Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản