Chi tiết văn bản số: 433/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 07/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Đầu tư
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 433/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 07/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản