Chi tiết văn bản số: 437/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 07/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1673/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 437/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 07/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1673/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản