Chi tiết văn bản số: 424/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 424/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản