Chi tiết văn bản số: 439/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 10/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 439/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 10/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 10/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản