Chi tiết văn bản số: 11/2017/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Khoa học - Công nghệ
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 11/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản