Chi tiết văn bản số: 452/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình x
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 452/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản