Chi tiết văn bản số: 491/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 15/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 491/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 15/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 15/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản