Chi tiết văn bản số: 486/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 486/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 13/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh.
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản