Chi tiết văn bản số: 488/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030".
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 488/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030".
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản