Chi tiết văn bản số: 506/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 506/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản