Chi tiết văn bản số: 521/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 18/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 521/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 18/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản