Chi tiết văn bản số: 44/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Bảo hiểm
Chính sách
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 44/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/04/2017
Trích dẫn: Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản