Chi tiết văn bản số: 14/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Quản lý, điều hành
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 14/CT-TTg
Ngày ban hành: 19/04/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản