Chi tiết văn bản số: 17/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 17/CT-TTg
Ngày ban hành: 09/05/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản