Chi tiết văn bản số: 02/2017/TT-BNV
Tên văn bản: Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2017/TT-BNV
Ngày ban hành: 12/05/2017
Trích dẫn: Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản