Chi tiết văn bản số: 419/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định 419/QĐ-BXD ngày 11/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 419/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 11/05/2017
Trích dẫn: Quyết định 419/QĐ-BXD ngày 11/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản