Chi tiết văn bản số: 14/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 14/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 25/05/2017
Trích dẫn: Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Người ký: Đào Hồng Lan
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản