Chi tiết văn bản số: 845/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 845/QĐ-KTNN ngày 26/5/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc quy định mẫu trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 845/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 26/05/2017
Trích dẫn: Quyết định số 845/QĐ-KTNN ngày 26/5/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc quy định mẫu trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản