Chi tiết văn bản số: 06/2017/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 06/2017/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 12/06/2017
Trích dẫn: Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản