Chi tiết văn bản số: 19/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 19/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 06/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản