Chi tiết văn bản số: 13/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 13/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 20/06/2017
Trích dẫn: Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y.
Người ký: Vũ Văn Tám
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản