Chi tiết văn bản số: 1034/CT-KTNN
Tên văn bản: Chỉ thị số 1034/CT-KTNN ngày 03/7/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1034/CT-KTNN
Ngày ban hành: 03/07/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 1034/CT-KTNN ngày 03/7/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản