Chi tiết văn bản số: 18/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/06/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 18/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 01/06/2017
Trích dẫn: Thông tư 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/06/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản