Chi tiết văn bản số: 15/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/07/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Quy hoạch
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 15/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 21/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/07/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.
Người ký: Trần Hồng Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản