Chi tiết văn bản số: 16/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 16/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 25/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Người ký: Trần Hồng Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản