Chi tiết văn bản số: 1194/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1194/QĐ-KTNN ngày 09/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1194/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 09/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1194/QĐ-KTNN ngày 09/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản