Chi tiết văn bản số: 1195/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1195/QĐ-KTNN ngày 09/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giải thể Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1195/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 09/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1195/QĐ-KTNN ngày 09/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giải thể Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản