Chi tiết văn bản số: 08/2017/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 08/2017/QĐ-KTNN ngày 14/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 08/2017/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 14/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 08/2017/QĐ-KTNN ngày 14/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản