Chi tiết văn bản số: 1082/KTNN-TH
Tên văn bản: Công văn số 1082/KTNN-TH ngày 15/8/2017 của Kiểm toán nhà nước V/v xử lý vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu tổng hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1082/KTNN-TH
Ngày ban hành: 15/08/2017
Trích dẫn: Công văn số 1082/KTNN-TH ngày 15/8/2017 của Kiểm toán nhà nước V/v xử lý vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu tổng hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản