Chi tiết văn bản số: 22/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 22/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 10/08/2017
Trích dẫn: Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản